Tørr vedVED-PRISER 2018:

Bjørkeved   40 L      kr.65,-
Bjørkeved   60 L      kr.95,-
Bjørkeved   1000 L  kr.990,- 


Utkjøring:
40 L      kjøres ikke ut
60 L      minimum 20 sekker fritt levert
60 L      under 20 sekker, frakt kr. 290,-
1000 L  minimum 2 sekker fritt levert, tippes av. Eventuelt 3 storsekker,frakt kr.290,- på den ene.

Fritt levert gjelder i Ski, Ås og Oppegård.

Dersom det ønskes, kan vi levere storsekk med kranbil.
Vi leverer da minimum 3 sekker, transport koster da kr. 450,-